CK Bure
CK Bure

Bli medlem

 

Om du även är medlem i annan cykelklubb.

Innan du fyller i ansök om dubbelt medlemskap via ckbure@ckbure.se

 

Medlemsavgiften betalas till pg 290898-6

 

Vid familjemedlemskap så fyll även i adressuppgifterna.

Ungdom (tom 25 år) 150 kr
Vuxen 300 kr
Stödmedlem 150 kr
Familjemedlemskap 500kr
 

 

 

Vid familjemedlemskap fyll även i adressuppgifterna.

 

 


Vid familjemedlemskap.