CK Bure
CK Bure

 

 

 

 

Start 100 km och Wapnörundan

 

Den 5. Maj är dags för det 47:e Hallandsloppet med den 13:e Wapnörundan som går i Halmstads vackra omgivningar.
En minnesvärd upplevelse för alla, oavsett du gör din första eller har startat flera gånger i ett cykelmotionslopp.

 

Start och mål:
Vid Utsiktstornet på Galgberget i Halmstad för alla lopp.
Distanser och avgifter:
100 km start kl. 09.00. Välj startfålla efter hastighet. Startavgift 300:-.
36 km start kl. 09.30. Välj startfålla efter hastighet. Startavgift 150:-.
11 km Wapnörundan start kl. 10.00 Välj dina cykelkompisar i startfållan. Startavgift 100:-.
Barn under 12 år i vuxens sällskap 36 km och 11 km halv avgift.
Målgången stänger kl.15.00.


Omklädning:

Actic Karlsbergsvägen 2A. Öppet kl. 07.30-16.00.
Anmälan: Görs på talongen nedan eller via www.ckbure.se.
När betalningen registrerats kommer startlistor att publiceras på vår hemsida.
OBS! viktigt att betalningen är oss tillhanda på pg 937608-8 i samband med anmälan för att registrering skall kunna ske i tid.
Nummerlapparna kan hämtas på Actic fredagen 4 maj kl. 15.00-19.00 samt vid starten lördagen 5. maj fr.o.m. kl. 07.30.
Sista anmälningsdag den 27 april.


Efteranmälan kan göras vid startplatsen fr.o.m. kl. 07.30 till 15 min innan start av respektive sträcka mot en extra avgift om 100 kr för 100 km, och 70 kr för 36 km, 60 kr för Wapnörundan.
Barn under 12 år i vuxens sällskap 36 km och 11 km halv avgift.
OBS! Efteranmälan endast Kontant- eller Swish-betalning.


Sjukvård och service:
Deltagarna cyklar på egen risk och ska följa gällande trafikregler. Hjälm rekommenderas för alla. Cykel skall vara godkänd enligt trafiklagstiftningen. Första förband och enklare service utmed banorna.


Plaketter och medaljer till alla.
På Hallandsloppet erhålls en bronsplakett. Vart 5:e år en specialplakett. Ange i anmälan vilket lopp i ordningen du cyklar. På Wapnörundan erhålls medalj.
Vinster utlottas på startnumren.


Hallandsloppet är ett av Svenska Cykelförbundet sanktionerat motionslopp.


Upplysningar
PM: se hemsida.
www.ckbure.se • E:post: info@ckbure.se • Tel: 076-8444888

 

Enskild anmälan......

Gruppanmälan......

 

VÄLKOMNA 2018