CK Bure
CK Bure
Gruppanmälan

Anmälan för 2 eller flera. En gruppanmälan per bana.

 

Anmälningsavgifter

100 km 300 kr

36 km 150 kr Barn under tolv år halv avgift 75:-

11 km 100 kr Barn under tolv år halv avgift 50kr

 

 

Sista anmälningsdag 27 april 2018

 

Betala till plusgiro 937608-8 i samband med att du anmält dig dock senast den 8/5.

 

Startlistor publiceras på vår hemsida.

 

Efteranmälan kan göras vid startplatsen den 5 maj 2018 mot en extra avgift av 100/70kr per person.

Wapnörundan 60kr

Obligatoriska uppgifter är märkta med *.

Hallandsloppet 100km
Hallandsloppet 36km
Wapnörundan 11km


 

 

  

Deltagare 1 (gruppledare)

 

st.

 

Deltagare 2

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 3

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 4

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 5

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 6

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 7

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 8

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 9

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.

 

Deltagare 10

 

st.

(åå,mm,dd.) Ange barnets namn ovan.