CK Bure
CK Bure
Enskild anmälan.

Anmälningsavgifter

100 km 300 kr

36 km 150 kr

11 km 100 kr

Barn under tolv år i målsmans sällskap halv avgift 36 km och 11 km.

 

Sista anmälningsdag 27 april 2018

 

Betala till plusgiro 937608-8 i samband med att du anmält dig dock senast den 1 maj.

 

Startlistor publiceras på vår hemsida.

 

 

Efteranmälan kan göras vid startplatsen den 5 maj 2018 mot en extra avgift av 100/70kr per person.

Wapnörundan 60kr

Obligatoriska uppgifter är märkta med *.

Hallandsloppet 100km
Hallandsloppet 36km
Wapnörundan 11km


 

 

 st.